Molekül Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Molekül Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Molekül: birbirine bağlı halde gruplar halinde bulunan atomların meydana getirdiği kimyasal bileşimlerin en küçük esas yapısına molekül denir. Farklı bir deyişle bir molekül, bileşiği meydana getiren atomların eşit şekilde bulunduğu en ufak birime denir. Molekül yapısında birden çok atom bulundurur. Bir molekül parçası, benzer iki atomun bağlanması ile veya değişik sayılarda yine değişik atomların bağlanması neticesinde de meydana gelebilir. Bir suyun molekülü üç atomla oluşur. Bunun açılımı ise iki hidrojen ile bir oksijendir. Bir hidrojen peroksit molekülü ise iki hidrojen ile iki oksijen atomundan oluşmaktadır. Diğer yandan bir kanın proteini olan gamma globülin ise 1996 adet atomdan meydana gelirken, beraber yalnızca dört değişik atom bulundurur. Bunlar; hidrojen, karbon, oksijen ve nitrojendir. Molekülleri meydana getiren bu kimyasal bağlara moleküler bağ denilir.


Moleküler Bağlar


Bir molekül atomlarının arasında yer edinen bağlardır. Bu moleküller arasındaki bağlardan daha güçlüdür. Sudaki molekülün atomlarını bir arada bulunduran bu bağ moleküler bağlara bir örnektir. Diğer yandan su moleküllerinin buz durumdayken bunu bir arada tutan bağ ise moleküller arası bağlara örnek oluşturur.

Molekül Kovalent Bağlar: İki adet atomun elektron paylaşımı ile oluşan bağ, moleküler bir bağdır. Bu bağı meydana getiren her bir atom elektronun çiftine bir elektron verir. Bu bağ şayet aynı olan iki atomdan meydana gelmiş ise meydan getirilen bağa apolar kovalent bağ adı verilir. Elektron çifti bu iki atoma da aynı mesafededir. Diğer taraftan, bu bağ şayet iki değişik atom tarafından meydana getirilmiş ise bu durumda oluşturulan bağa polar kovalent bağ denir. Böyle bir durumda elektro negatifliği daha yüksek olan atom elektronun yoğunluğu, negatifliği daha az olan atoma göre artmaktadır.

Molekül İyonik Bağları: Molekülde iyonik bağ ise bir veya daha çok olan elektronun bir atomdan ayrılarak, farklı bir atoma bağlanması oluşumu sonrası pozitif ve negatif iyonların meydana gelmesi sonucunda oluşan bağdır. Örneğin Sodyum ve Klorun atomlarından meydana gelmiş NaCl'ü olan bağ iyonik bağ için tipik bir örnek teşkil eder.

Molekülün Metalik Bağları: Metale ait molekül atomlarını bir arada bulunduran bir bağ türüdür. Metal atomları çekirdeği ile valans elektronları arasında bulunan etkileşimin gücü çok zayıftır. Bu nedenle atoma ait bu valans elektronları, serbest bir halde hareket edebilir. Band teorisinde, metal atomlarının çevresi, valans elektronları tarafından oluşan, serbest elektron denizi ile çevrilmiştir. Bu serbest olan elektronların, paylaşımı neticesinde metalik bağ meydana gelir.

Molekül Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

Çok Okunanlar

Bileşik Molekülü Nelerdir?

Bileşik Molekülü Nelerdir?

Dmt Ruh Molekülü ve Etkileri

Dmt Ruh Molekülü ve Etkileri

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Organik Moleküller Nelerdir?

Organik Moleküller Nelerdir?

Aseton Molekül Ağırlığı

Aseton Molekül Ağırlığı

Apolar Moleküller Türleri ve Özellikleri

Apolar Moleküller Türleri ve Özellikleri

Naoh Molekül Ağırlığı Nasıl Hesaplanır?

Naoh Molekül Ağırlığı Nasıl Hesaplanır?

Etanol Molekül Ağırlığı

Etanol Molekül Ağırlığı

Güncel

Bilinen Polar Molekül Örnekleri

Bilinen Polar Molekül Örnekleri

Güncel

Yönetici Moleküller Nelerdir?

Yönetici Moleküller Nelerdir?

Güncel

Suyun Molekül Yapısı Şekli

Suyun Molekül Yapısı Şekli

Atp Molekülünün Yapısı

Atp Molekülünün Yapısı

Elementlerin Molekül Ağırlıkları

Elementlerin Molekül Ağırlıkları

Atom Molekülleri Nasıl Oluşur?

Atom Molekülleri Nasıl Oluşur?

H2o Molekül Ağırlığı

H2o Molekül Ağırlığı

Karbon Molekül Ağırlığı Nedir?

Karbon Molekül Ağırlığı Nedir?

Molekül Yapılı Bileşikler

Molekül Yapılı Bileşikler

Molekül Yapılı Element

Molekül Yapılı Element

Molekül Ağırlığı Nedir?

Molekül Ağırlığı Nedir?

Molekül Polarlığı Polar Molekül Örnekleri

Molekül Polarlığı Polar Molekül Örnekleri

Oksijen Molekül Ağırlığı

Oksijen Molekül Ağırlığı

Oksijen Molekül Ağırlığı, Oksijen simgesi "O" harfi ile olan ve atom numarası 8 olan kimyasal elementtir. Oksijen periyodik tablodaki kalkojen grubuna üyedir. Neredeyse tü[...]

Molekül Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Molekül Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Molekül: birbirine bağlı halde gruplar halinde bulunan atomların meydana getirdiği kimyasal bileşimlerin en küçük esas yapısına molekül denir. Farklı bir deyişle bir [...]

Şeker Molekülü Çeşitleri Nelerdir?

Şeker Molekülü Çeşitleri Nelerdir?

Şeker molekülü; dendiği zaman ilk akla gelen şey bildiğimiz beyaz şekerdir. Ancak günlük yaşantımızda doğada organik olarak çok çeşitli şekillerde görülen şeker[...]

Sodyum Molekül Ağırlığı ve Özellikleri

Sodyum Molekül Ağırlığı ve Özellikleri

Sodyum Molekül Ağırlığı; Sodyum, sembolü Na olan bir elementtir. Elementlerin periyodik cetvelde gösterimlerinde kendilerine has atom numaraları bulunur. Sodyum elementini[...]

Glikoz Molekülü Özellikleri

Glikoz Molekülü Özellikleri

Glikoz molekülü; monosakkarit olan basit şeker olan ve en yaygın olanına glikoz denir. Kapalı formülü C6H12O6 olmasıyla beraber, karbonhidratların monosakkaritler sınıf[...]

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6