Organik Moleküller

Organik Moleküller

Organik Moleküller, Canlıların yapılarında bulunup ve daima karbon atomu taşıyan yapılara denir. Ancak yapısında karbon atomu bulunup organik olmayan da bir çok yapı da bulunmaktadır. Organik moleküllerin inorganik moleküller ile en büyük farkı organik moleküllerin yapısında bulunan karbon atomudur. Organik moleküllerde karbon atomunun yanı sıra oksijen ve hidrojende bulunmaktadır. Canlıların yapısında bulunun organik molekülle ise, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, nükleik asitler ve ATP'dir. Organik moleküller canlılardaki görevleri çeşidine göre enerji verici, yapı maddesi, metabolik olayları düzenleyici olarak görev alırlar.

Organik moleküller nelerdir?

Karbonhidratlar; Bitki, insan ve hayvan hücreleri için en temel enerji kaynağı karbonhidratlardır. Yapılarında iki hidrojen ve bir hidrojen bulunmaktadır. Enerji vermesinin yanı sıra karbonhidratlar aynı zamanda da yapı maddesi olarak da kullanılabilmektedirler. Aynı zamanda karbonhidratlar proteinler ve lipitler ile birleşerek glikoprotein ve glikolipit yapılarını da oluşturabilmektedir. Bu yapılar hücre zarının yapısına katılırlar. Karbonhidratlar içerdikleri şeker sayısına göre çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritlerdir. Monosakkaritler basit şekerler olarak bilinir. Hemen kullanılacak enerji kaynaklarıdır. Monosakkaritlerin yapısında karbon sayısı üç ile sekiz arasında değişmektedir. Disakkaritler ise iki molekül monosakkaritin dehidrasyon sentezi yolu ile birleşmesi sonucu oluşan molekül yapılardır. Polisakkaritler ise çok sayıda ki monosakkaritin dehidrasyon sonucu birleşmesi ile oluşan karbonhidratlardır. Polisakkaritlerin temel yapı taşı glikozdur. Glikozların farklı şekillerde bağlanması sonucu Polisakkaritler de çeşitlilik oluşur.

Yağlar; Lipitler de karbonhidratların yapısında ki gibi karbon hidrojen ve oksijen içermektedirler. Ayrıca bu elementlerin yanı sıra fosfor ve azot gibi elementler de bulundurmaktadırlar. Yağlar vücutta parçalandığı zaman karbonhidratların ve proteinlerin yaklaşık iki katı kadar fazla enerji vermektedirler. Yağlar suda çözünmeyen ya da çok az çözünen maddelerdir. Biyolojik anlamda önemli lipitler ise fosfolipitler steroitler ve trileseritler olarak söyleyebilmekteyiz. Yağların genel olarak özellikleri ise;

  • Vücudumuz için en ekonomik enerji kaynağıdır.
  • Karbonhidratlardan sonra ikinci enerji kaynağı olarak yağlar kullanılmaktadır.
  • Vücudumuzda yağ dokusunu oluşturarak organlara destek çıkar.
  • Vücutta yağda çözünen vitaminlerden yararlanmasını sağlar.
  • Vücutta sentezlenemeyen esansiyel yağ asitleri yağlar ile alınır.

Proteinler; Proteinler hücredeki en büyük ve en karmaşık yapılardır. Yapılarında oksijen, hidrojen, karbon ve azot bulunmaktadır. Bunun yanı sıra fosfor ve kükürt elementlerini de içerebilmektedir. Hücrenin bir çok önemli yapısal maddelerini proteinler oluşturmaktadır. Uzun süreli açlıkta ise enerji kaynağı olarak da kullanılabilir. Proteinlerin en temel yapı taşları amino asitlerdir. Proteinlerin canlıların yapısında önemli özellikleri bulunmaktadır. Bunlar;

  • Vücut dokularının yapımında ve genel olarak onarımlarında kullanılır.
  • Moleküllerin yapısına katılırlar.
  • Kas, kemik ve kıkırdağın yapısına katılırlar.
  • Kanın pıhtılaşmasında rol oynarlar.
  • Asit baz dengesinin korunmasında önemli işlev gösterirler.

Vitaminler; Hücrenin normal metabolizması için çok az miktarda gereklidir. Vitaminler düzenleyici ve direnç artırıcı organik moleküllerdir. Vitaminler hücrelerin yapısına katılamazlar ve enerji kaynağı olarak kullanılamazlar. Büyük kısmı ise koenzim kısmının yapısını oluşturur. En önemli özelliği ise hücre zarından sindirilmeden geçebilecek olmasıdır. Vitaminler yağda eriyen ve suda eriyen vitaminler olarak iki gruba ayrılmaktadırlar.

Son Güncelleme : 27.04.2021 01:35:06
Organik Moleküller ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Organik Moleküller Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Organik Moleküller"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Element; Yapısında kendisinden başka madde bulundurmayan maddeler olarak tanımlanır. Saf maddeler bileşikler ve elementler olarak iki ayrı başlık altında incelenir. Element yapısında tek cins atom bulunduran saf maddeler...
Molekül Yapılı Bileşikler
Molekül Yapılı Bileşikler
Molekül Yapılı Bileşikler, iki veya daha fazla farklı cins moleküllerden oluşan bileşiklere nedir. Molekül yapılı bileşikler moleküllerden meydana gelir. Bu molekülleri oluşturan atomlar arasında kovalent bağ ile bağlanmıştır. Molekül yapılı bileşikl...
Glikoz Molekülü
Glikoz Molekülü
Glikoz molekülü; monosakkarit olan basit şeker olan ve en yaygın olanına glikoz denir. Kapalı formülü C6H12O6 olmasıyla beraber, karbonhidratların monosakkaritler sınıfındandır.Glikoz molekülü özellikleri;Glikoz beyaz-renksiz aralarında bir renge sah...
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Hücre zarının yapısında bulunan moleküller, Hücre zarı molekülleri oldukça gözle görülemeyecek kadar küçük parçalardan ibarettir. Bu küçük parçalar ancak mikroskobik ortamda belirli işlemler sonrasında görülebilir.Hücrenin özgünlüğünü oluşturarak hüc...
Apolar Moleküller
Apolar Moleküller
Apolar Moleküller, bir molekül, iki atomlu bir molekülün iki atomu arasında eşit elektron paylaşımı olduğunda veya daha karmaşık bir molekülde polar bağların simetrik olarak düzenlenmesi nedeniyle apolar molekül olabilir. Örneğin, bor triflorür (BF3)...
Bileşik Molekülü
Bileşik Molekülü
Bileşik Molekülü; Molekül iki veya daha fazla atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom grubuna molekül denir. Molekülü meydana getiren atomlar aynı cins atomlar da olabilir, farklı cins atomlar da olabilir. Bir bileşiği meydana getiren atomları...
Moleküller Arası Bağlar
Moleküller Arası Bağlar
Moleküller Arası Bağlar; Maddenin gaz halinde madde molekülleri birbirinden oldukça uzakta ve bağımsız hareket ederler. Moleküller arası mesafe fazladır, aralarında itme-çekme kuvveti yok denecek kadar azdır. Maddenin katı ve sıvı halinde gaz haline ...
Molekül Ağırlığı
Molekül Ağırlığı
Molekül Ağırlığı, moleküler kütle olarak da bilinmekle birlikte bir molekülün kütlesini ifade eder. Bir toplam olarak hesaplanan molekül ağırlığı, bir molekülün atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, molekül a...
Yönetici Moleküller
Yönetici Moleküller
Yönetici Moleküller, Hücrenin sentezleme yaptığı en iri organik moleküllerdir. Bunların yapılarında c, h, o, n ve p vardır. İlk olarak hücre çekirdeğinde olduğu için, bunlara çekirdek nükleik asit denilmiştir. Yönetici moleküller En çok çekirdekt...
Sodyum Molekül Ağırlığı
Sodyum Molekül Ağırlığı
Sodyum Molekül Ağırlığı; Sodyum, sembolü Na olan bir elementtir. Elementlerin periyodik cetvelde gösterimlerinde kendilerine has atom numaraları bulunur. Sodyum elementinin atom numarası 11'dir. Sodyumun yörüngelere atom dizilimi 2-8-1 şeklindedir. E...
Oksijen Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekül Ağırlığı, Oksijen simgesi "O" harfi ile olan ve atom numarası 8 olan kimyasal elementtir. Oksijen periyodik tablodaki kalkojen grubuna üyedir. Neredeyse tüm elementlerle kolayca bileşerek büyük ölçüde re aktif olan bir ametaldir. Kütl...
Şeker Molekülü
Şeker Molekülü
Şeker molekülü; dendiği zaman ilk akla gelen şey bildiğimiz beyaz şekerdir.Ancak günlük yaşantımızda doğada organik olarak çok çeşitli şekillerde görülen şeker moleküllerinin bir türevidir.Basit bir şeker olarak adlandırılan glikoz insan yaşamı için ...

 

Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Bileşikler
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Apolar Moleküller
Glikoz Molekülü
Bileşik Molekülü
Organik Moleküller
Moleküller Arası Bağlar
Molekül Ağırlığı
Yönetici Moleküller
Sodyum Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekül Ağırlığı
Şeker Molekülü
Elementlerin Molekül Ağırlıkları
Karbon Molekül Ağırlığı
Molekül Formülleri
H2o Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekülü
Karbondioksit Molekülü
Bakır Molekül Ağırlığı
Element Molekülü
Potasyum Molekül Ağırlığı
Naoh Molekül Ağırlığı
Suyun Molekül Yapısı
Klor Molekül Ağırlığı
Atom Molekülleri
Nh3 Molekül Ağırlığı
Polar Molekül
Molekül Çeşitleri
Azot Molekülü
Popüler İçerik
Elementlerin Molekül Ağırlıkları
Elementlerin Molekül Ağırlıkları
Elementlerin Molekül Ağırlıkları, Kimyanın en önemli kavramıdır. Yapısında tek cins atom içeren maddelere element denmektedir. Tabiatta bildiğimiz 92 ...
Karbon Molekül Ağırlığı
Karbon Molekül Ağırlığı
Karbon Molekül Ağırlığı; karbon doğada yer alan ametal kimyasal özelliği olan bir element çeşididir. Bütün dünyada bolluk açısından altıncı sıraya sah...
Molekül Formülleri
Molekül Formülleri
Molekül Formülleri; Molekül; Aynı cins veya farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına molekül denir. Moleküller aynı cins at...
H2o Molekül Ağırlığı
H2o Molekül Ağırlığı
H2O Molekül Ağırlığı, H2O yani suyun molekül ağırlığını hesaplamak için kimyasal formülünü inceleyelim. H2O, moleküler yapıya sahip inorganik bir madd...
Oksijen Molekülü
Oksijen Molekülü
Oksijen mokekülü, atom numarası 8 numarası olan ve O harfi ile gösterilen bir kimyasal element olduğu bilinmektedir. Standart ve şartlar altında, el...
Karbondioksit Molekülü
Karbondioksit Molekülü
Karbondioksit Molekülü, Bir karbon ve iki oksijen molekülünün birleşmesinden meydana gelen, renk ve kokusu olmayan ve normalde gaz halinde bulunan bil...
Bakır Molekül Ağırlığı
Bakır Molekül Ağırlığı
Bakır molekül ağırlığı; Elementler kendine özgü sembolleri olan, saf madde özelliğinde, kendisinden daha basit maddelere fiziksel yada kimyasal yollar...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Bileşikler
Glikoz Molekülü
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Apolar Moleküller
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022