Hibritleşme Ve Molekül Geometrisi

Hibritleşme Ve Molekül Geometrisi

Hibritleşme ve molekül geometrisi konusu, kimya dersinin önemli bir konusu olmasının yanı sıra öğrencileri zorlayan bir konu olarak da bilinmektedir. Molekül geometrisini belirleyen ve etkileyen birçok faktör ya daunsur bulunmaktadır. Bir moleküldeki, bağların arasında bulunan açılar, çevredeki atomların merkez atomun çevresindeki yerleşme durumu veya düzeni ve atomların arasında oluşmuş yani bulunmakta olan bağlar molekül geometrisini belirleyen veya etkileyen faktörlerden bazılarıdır. Molekül geometrisi veya molekül şekli adı verilen konu, bir molekülün hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerini belirlemekte ve bunları açıklamak için de bünyesinde farklı teoriler barındırmaktadır.

Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtme Teorisi (VSEPR Teorisi)

Molekül geometrisini veya diğer bir adıyla molekül şeklini belirlemek için kullanılan teorilerden biri de değerlik kabuğu elektron çiftleri itme teorisi veya diğer bir adıyla VSEPR teorisidir. Bu teoride, molekül geometrisi veya molekül şekli, merkez atomdaki elektron grupları sayesinde tahmin edilebilmektedir. Elektron çiftlerinin birbirlerini itelemesi, elektronların birbirlerinden çok uzağa yerleşmelerine neden olmaktadır. Son yörüngede 2 elektron çifti bulunuyor ise çizgisel veya diğer bir adıyla lineer, son yörüngede 3 elektron çifti bulunuyor ise üçgen düzlemsel şekil, son yörüngede 4 elektron çifti bulunuyor ise düzgün bir dört yüzlü veya diğer bir adıyla tetrahedral şekil, son yörüngede 5 elektron çifti bulunuyor ise üçgen bipiramidal şekil ve son yörüngede 6 elektron çifti bulunuyor ise de düzgün sekiz yüzlü veya diğer bir adıyla oktahedral şekil adı verilmektedir. Ayrıca elektron çiftleri, birbirleri arasında bulunan itme kuvvetleri en az olacak düzende yerleşmektedir. Değerlik kabuğu elektron çiftleri itme teorisinin veya diğer bir adıyla VSEPR teorisinin uygulanması için çeşitli adımlar bulunmaktadır. İlk adım olarak, molekül için Lewis yapısı belirlenmekte ve bu Lewis yapısı çizilmekte olup daha sonra ise, merkez atomdaki tekli bağ ve bağ yapmamış elektron çifti adedi belirlenir. Bulunan elektron çifti adedinin belirlediği elektron çiftine ait olan geometri belirlenir. Son olarak da molekül geometrisi bulunmaktadır.

Valens Bağ Teorisi (Değerlik Bağ Teorisi)

Valens bağ teorisi veya diğer bir adıyla değerlik bağ teorisi, molekül geometrisi veya diğer bir adıyla molekül şeklini, örtüşen tek elektronlu orbitallerin yerleşme konumlarına ve şekillerine göre belirlemektedir. Sonuç olarak ise, merkez atomda hibrit orbitaller meydana gelmektedir.

Molekül Orbital Teorisi

Atom çekirdeğinin çevresinde bulunan molekül yörüngeleri sayesinde, bu teoride, molekül şekli veya diğer bir adıyla molekül geometrisi bulunmaktadır. Atom yörüngelerinin birleşmesiyle oluşmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

Molekülde en basit şekilde elektron veren ve çok fazla sayıda bağ yapmış olan atomlar merkez atom olarak seçilmektedir. Enerji düzeyleri birbirlerinden farklı olan orbitallerin, çeşitli şeyler sonucu etkileşim içerisinde olup, aynı enerji düzeyine ve konuma geçmesine ve aynı orbitaller olmasına hibritleşme adı verilmektedir. Aynı orbitaller olan bu orbitallere de hibrit orbitaller adı verilmektedir.
Son Güncelleme : 29.04.2021 02:19:48
Hibritleşme Ve Molekül Geometrisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hibritleşme Ve Molekül Geometrisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hibritleşme Ve Molekül Geometrisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Element; Yapısında kendisinden başka madde bulundurmayan maddeler olarak tanımlanır. Saf maddeler bileşikler ve elementler olarak iki ayrı başlık altında incelenir. Element yapısında tek cins atom bulunduran saf maddeler...
Molekül Yapılı Bileşikler
Molekül Yapılı Bileşikler
Molekül Yapılı Bileşikler, iki veya daha fazla farklı cins moleküllerden oluşan bileşiklere nedir. Molekül yapılı bileşikler moleküllerden meydana gelir. Bu molekülleri oluşturan atomlar arasında kovalent bağ ile bağlanmıştır. Molekül yapılı bileşikl...
Glikoz Molekülü
Glikoz Molekülü
Glikoz molekülü; monosakkarit olan basit şeker olan ve en yaygın olanına glikoz denir. Kapalı formülü C6H12O6 olmasıyla beraber, karbonhidratların monosakkaritler sınıfındandır.Glikoz molekülü özellikleri;Glikoz beyaz-renksiz aralarında bir renge sah...
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Hücre zarının yapısında bulunan moleküller, Hücre zarı molekülleri oldukça gözle görülemeyecek kadar küçük parçalardan ibarettir. Bu küçük parçalar ancak mikroskobik ortamda belirli işlemler sonrasında görülebilir.Hücrenin özgünlüğünü oluşturarak hüc...
Apolar Moleküller
Apolar Moleküller
Apolar Moleküller, bir molekül, iki atomlu bir molekülün iki atomu arasında eşit elektron paylaşımı olduğunda veya daha karmaşık bir molekülde polar bağların simetrik olarak düzenlenmesi nedeniyle apolar molekül olabilir. Örneğin, bor triflorür (BF3)...
Bileşik Molekülü
Bileşik Molekülü
Bileşik Molekülü; Molekül iki veya daha fazla atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom grubuna molekül denir. Molekülü meydana getiren atomlar aynı cins atomlar da olabilir, farklı cins atomlar da olabilir. Bir bileşiği meydana getiren atomları...
Organik Moleküller
Organik Moleküller
Organik Moleküller, Canlıların yapılarında bulunup ve daima karbon atomu taşıyan yapılara denir. Ancak yapısında karbon atomu bulunup organik olmayan da bir çok yapı da bulunmaktadır. Organik moleküllerin inorganik moleküller ile en büyük farkı orga...
Moleküller Arası Bağlar
Moleküller Arası Bağlar
Moleküller Arası Bağlar; Maddenin gaz halinde madde molekülleri birbirinden oldukça uzakta ve bağımsız hareket ederler. Moleküller arası mesafe fazladır, aralarında itme-çekme kuvveti yok denecek kadar azdır. Maddenin katı ve sıvı halinde gaz haline ...
Molekül Ağırlığı
Molekül Ağırlığı
Molekül Ağırlığı, moleküler kütle olarak da bilinmekle birlikte bir molekülün kütlesini ifade eder. Bir toplam olarak hesaplanan molekül ağırlığı, bir molekülün atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, molekül a...
Yönetici Moleküller
Yönetici Moleküller
Yönetici Moleküller, Hücrenin sentezleme yaptığı en iri organik moleküllerdir. Bunların yapılarında c, h, o, n ve p vardır. İlk olarak hücre çekirdeğinde olduğu için, bunlara çekirdek nükleik asit denilmiştir. Yönetici moleküller En çok çekirdekt...
Sodyum Molekül Ağırlığı
Sodyum Molekül Ağırlığı
Sodyum Molekül Ağırlığı; Sodyum, sembolü Na olan bir elementtir. Elementlerin periyodik cetvelde gösterimlerinde kendilerine has atom numaraları bulunur. Sodyum elementinin atom numarası 11'dir. Sodyumun yörüngelere atom dizilimi 2-8-1 şeklindedir. E...
Oksijen Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekül Ağırlığı, Oksijen simgesi "O" harfi ile olan ve atom numarası 8 olan kimyasal elementtir. Oksijen periyodik tablodaki kalkojen grubuna üyedir. Neredeyse tüm elementlerle kolayca bileşerek büyük ölçüde re aktif olan bir ametaldir. Kütl...

 

Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Bileşikler
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Apolar Moleküller
Glikoz Molekülü
Bileşik Molekülü
Organik Moleküller
Moleküller Arası Bağlar
Molekül Ağırlığı
Yönetici Moleküller
Sodyum Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekül Ağırlığı
Şeker Molekülü
Elementlerin Molekül Ağırlıkları
Karbon Molekül Ağırlığı
Molekül Formülleri
H2o Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekülü
Karbondioksit Molekülü
Bakır Molekül Ağırlığı
Element Molekülü
Potasyum Molekül Ağırlığı
Naoh Molekül Ağırlığı
Suyun Molekül Yapısı
Klor Molekül Ağırlığı
Atom Molekülleri
Nh3 Molekül Ağırlığı
Polar Molekül
Molekül Çeşitleri
Azot Molekülü
Popüler İçerik
Şeker Molekülü
Şeker Molekülü
Şeker molekülü; dendiği zaman ilk akla gelen şey bildiğimiz beyaz şekerdir.Ancak günlük yaşantımızda doğada organik olarak çok çeşitli şekillerde görü...
Elementlerin Molekül Ağırlıkları
Elementlerin Molekül Ağırlıkları
Elementlerin Molekül Ağırlıkları, Kimyanın en önemli kavramıdır. Yapısında tek cins atom içeren maddelere element denmektedir. Tabiatta bildiğimiz 92 ...
Karbon Molekül Ağırlığı
Karbon Molekül Ağırlığı
Karbon Molekül Ağırlığı; karbon doğada yer alan ametal kimyasal özelliği olan bir element çeşididir. Bütün dünyada bolluk açısından altıncı sıraya sah...
Molekül Formülleri
Molekül Formülleri
Molekül Formülleri; Molekül; Aynı cins veya farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına molekül denir. Moleküller aynı cins at...
H2o Molekül Ağırlığı
H2o Molekül Ağırlığı
H2O Molekül Ağırlığı, H2O yani suyun molekül ağırlığını hesaplamak için kimyasal formülünü inceleyelim. H2O, moleküler yapıya sahip inorganik bir madd...
Oksijen Molekülü
Oksijen Molekülü
Oksijen mokekülü, atom numarası 8 numarası olan ve O harfi ile gösterilen bir kimyasal element olduğu bilinmektedir. Standart ve şartlar altında, el...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Bileşikler
Glikoz Molekülü
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Apolar Moleküller
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022