Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Elementlerin Molekül Ağırlıkları

Elementlerin Molekül Ağırlıkları

Elementlerin Molekül Ağırlıkları, Kimyanın en önemli kavramıdır. Yapısında tek cins atom içeren maddelere element denmektedir. Tabiatta bildiğimiz 92 çeşit element vardır. Yapay olarak elde edilenler ise günümüzde bilinen toplamda 116 çeşit element vardır. Elementler semboller ile gösterilir. Bu semboller yazılırken ilk harf her zaman büyük, ikinci harfi de küçük yazılır. Aynı zamanda hidrojen ve oksijen elementlerinde olduğu gibi atomlar, proton, nötron ve elektrondan oluşur. Proton ve nötron atomun çekirdeğini oluşturmaktadır. Elektron da çekirdeğin etrafında belirli bir yörüngede olan dolanım hareketini yapar. Bu maddeleri oluşturan elementler ve buna bağlı olarak da yüzden farklı atomlar vardır. Bu çeşitliliğin sebebi ise atomların farklı şekillerde ve sayılarda bir araya gelmesidir. Mesela tuz, şeker, su ve karbondioksit gibi maddeler bunların arasındadır. Moleküler aynı cins atomlardan oluşursa element molekülü, farklı cins atomlardan oluşur ise bileşik molekülüdür.

Molekülleri oluşturan atomların kendisine özgü yapıları ve sıraları bulunur. Bu durumda birbirinden farklı maddesel özelliklerin ortaya çıkmasıdır. Atom ağırlığı proton, nötron ve elektron ağırlıklarının toplamına eşittir. Fakat elektron ağırlığı çok küçük olduğundan dolayı ağırlığı, her zaman sıfır olarak kabul edilir. Bu bileşiğin özelliğini gösteren en küçük serbest parçasıdır. Bütün elementler ve bileşikler saf maddelerdir. Bu sebeple farklı koşullarda olsa bile kendisini oluşturan atomik ve moleküler yapısını ve özelliğini korur. Herhangi bir elementin atomik kütlesi ise o elementin doğal olarak bulunan izotopların kütlesine ve doğadaki bulunma yüzdelerine bağlıdır. Yani bir element doğadaki birden fazla izotoptan oluşursa, bu elementin atom ağırlığı elemente bağlantılı olarak izotopların atom kütlesinden farklı olur. Bu nedenle kimyasal yollarla farklı maddelere ayrılamayan bazı moleküller tek türde atomdan oluşurken, bazı moleküller farklı türde atomlar içerebilir.

Elementlerin Molekül Ağırlıkları


Atomlar artı yüklü bir çekirdek ile bunun etrafını saran eksi yüklü bir elektron bulutundan oluşur. Atomlar birbirine yaklaştığında ise elektron bulutları birbirleriyle ve çekirdeklerle etkileşime girer. Bu sistemin enerjisini düşürecek bir etkileşim olur ise atomlar birbirine bağlanarak bir molekül oluştururlar. Yapısal olarak herhangi bir molekül tek bir atomdan (He) molekülüdür ya da diğer asal gaz molekülünde olduğu gibi bir arada tutulan atom çokluğundan oluşabilir. Kimyasal olarak bağlanmış iki atomdan oluşan moleküllerde ise atomların her ikisi de aynı türde olur ise iki çekirdekli molekül denir. Şayet farklı türden olur ise karma çekirdekli molekül denir. Karbondioksit ve su molekülü gibi ikide fazla atomdan oluşan moleküllere de çok atomlu molekül denir. Polimer molekülleri ise binlerce atomdan oluşur. Bir molekülün molekül ağırlığı, bunu oluşturan atomların atom ağırlıklarının toplamına eşit olur. Molekül ağırlığı M olan bir maddenin M gramıdır veya molüdür. Bütün maddelerin molekül gramındaki molekül sayısı ile aynıdır. Buna göre 6,023+1023 denir.
Son Güncelleme : 20.01.2024 12:20:42
Elementlerin Molekül Ağırlıkları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Elementlerin Molekül Ağırlıkları Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Elementlerin Molekül Ağırlıkları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Element; Yapısında kendisinden başka madde bulundurmayan maddeler olarak tanımlanır. Saf maddeler bileşikler ve elementler olarak iki ayrı başlık altında incelenir. Element yapısında tek cins atom bulunduran saf maddelere denir. Elemen...
Molekül Yapılı Bileşikler
Molekül Yapılı Bileşikler
Molekül Yapılı Bileşikler, iki veya daha fazla farklı cins moleküllerden oluşan bileşiklere nedir. Molekül yapılı bileşikler moleküllerden meydana gelir. Bu molekülleri oluşturan atomlar arasında kovalent bağ ile bağlanmıştır. Molekül yapılı bileşikl...
Glikoz Molekülü
Glikoz Molekülü
Glikoz molekülü; monosakkarit olan basit şeker olan ve en yaygın olanına glikoz denir. Kapalı formülü C6H12O6 olmasıyla beraber, karbonhidratların monosakkaritler sınıfındandır.Glikoz molekülü özellikleri nelerdir?Glikoz beyaz-renksiz aralarında bir ...
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Hücre zarının yapısında bulunan moleküller, Hücre zarı molekülleri oldukça gözle görülemeyecek kadar küçük parçalardan ibarettir. Bu küçük parçalar ancak mikroskobik ortamda belirli işlemler sonrasında görülebilir.Hücrenin özgünlüğünü oluşturarak hüc...
Apolar Moleküller
Apolar Moleküller
Apolar Moleküller, bir molekül, iki atomlu bir molekülün iki atomu arasında eşit elektron paylaşımı olduğunda veya daha karmaşık bir molekülde polar bağların simetrik olarak düzenlenmesi nedeniyle apolar molekül olabilir. Örneğin, bor triflorür (BF3)...
Bileşik Molekülü
Bileşik Molekülü
Bileşik Molekülü; Molekül iki veya daha fazla atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom grubuna molekül denir. Molekülü meydana getiren atomlar aynı cins atomlar da olabilir, farklı cins atomlar da olabilir. Bir bileşiği meydana getiren atomların eşi...
Organik Moleküller
Organik Moleküller
Organik Moleküller, Canlıların yapılarında bulunup ve daima karbon atomu taşıyan yapılara denir. Ancak yapısında karbon atomu bulunup organik olmayan da birçok yapı da bulunmaktadır. Organik moleküllerin inorganik moleküller ile en büyük farkı organi...
Moleküller Arası Bağlar
Moleküller Arası Bağlar
Moleküller Arası Bağlar; Maddenin gaz halinde madde molekülleri birbirinden oldukça uzakta ve bağımsız hareket ederler. Moleküller arası mesafe fazladır, aralarında itme-çekme kuvveti yok denecek kadar azdır. Maddenin katı ve sıvı halinde gaz haline ...
Molekül Ağırlığı
Molekül Ağırlığı
Molekül Ağırlığı, moleküler kütle olarak da bilinmekle birlikte bir molekülün kütlesini ifade eder. Bir toplam olarak hesaplanan molekül ağırlığı, bir molekülün atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, molekül a...
Yönetici Moleküller
Yönetici Moleküller
Yönetici Moleküller, Hücrenin sentezleme yaptığı en iri organik moleküllerdir. Bunların yapılarında c, h, o, n ve p vardır. İlk olarak hücre çekirdeğinde olduğu için, bunlara çekirdek nükleik asit denilmiştir. Yönetici moleküller En çok çekirdekte bu...
Sodyum Molekül Ağırlığı
Sodyum Molekül Ağırlığı
Sodyum Molekül Ağırlığı; Sodyum, sembolü Na olan bir elementtir. Elementlerin periyodik cetvelde gösterimlerinde kendilerine has atom numaraları bulunur. Sodyum elementinin atom numarası 11'dir. Sodyumun yörüngelere atom dizilimi 2-8-1 şeklindedir. E...
Oksijen Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekül Ağırlığı, Oksijen simgesi "O" harfi ile olan ve atom numarası 8 olan kimyasal elementtir. Oksijen periyodik tablodaki kalkojen grubuna üyedir. Neredeyse tüm elementlerle kolayca bileşerek büyük ölçüde re aktif olan bir ametaldir. Kütl...

 

Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Bileşikler
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Apolar Moleküller
Glikoz Molekülü
Bileşik Molekülü
Organik Moleküller
Moleküller Arası Bağlar
Molekül Ağırlığı
Yönetici Moleküller
Sodyum Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekül Ağırlığı
Şeker Molekülü
Elementlerin Molekül Ağırlıkları
Karbon Molekül Ağırlığı
Molekül Formülleri
H2o Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekülü
Karbondioksit Molekülü
Bakır Molekül Ağırlığı
Element Molekülü
Potasyum Molekül Ağırlığı
Naoh Molekül Ağırlığı
Suyun Molekül Yapısı
Klor Molekül Ağırlığı
Atom Molekülleri
Nh3 Molekül Ağırlığı
Polar Molekül
Molekül Çeşitleri
Azot Molekülü
Popüler İçerik
Şeker Molekülü
Şeker Molekülü
Şeker molekülü; dendiği zaman ilk akla gelen şey bildiğimiz beyaz şekerdir.Ancak günlük yaşantımızda doğada organik olarak çok çeşitli şekillerde görü...
Karbon Molekül Ağırlığı
Karbon Molekül Ağırlığı
Karbon Molekül Ağırlığı; karbon doğada yer alan ametal kimyasal özelliği olan bir element çeşididir. Bütün dünyada bolluk açısından altıncı sıraya sah...
Molekül Formülleri
Molekül Formülleri
Molekül Formülleri; Molekül; Aynı cins veya farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına molekül denir. Moleküller aynı cins at...
H2o Molekül Ağırlığı
H2o Molekül Ağırlığı
H2O Molekül Ağırlığı, H2O yani suyun molekül ağırlığını hesaplamak için kimyasal formülünü inceleyelim. H2O, moleküler yapıya sahip inorganik bir madd...
Oksijen Molekülü
Oksijen Molekülü
Oksijen mokekülü,  atom numarası 8 numarası olan ve O harfi ile gösterilen bir  kimyasal element olduğu bilinmektedir. Standart ve şartlar altında, el...
Karbondioksit Molekülü
Karbondioksit Molekülü
Karbondioksit Molekülü, Bir karbon ve iki oksijen molekülünün birleşmesinden meydana gelen, renk ve kokusu olmayan ve normalde gaz halinde bulunan bil...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Bileşikler
Glikoz Molekülü
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Apolar Moleküller
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024